Hoe moet het verder met Jeruzalem?

Dinsdagavond was het zover. De jaarlijkse Vlaggenmars naar de Damascuspoort in Jeruzalem vond plaats. Deze werd in mei uitgesteld omdat de gemoederen toen te erg verhit waren.

Politie bracht scheiding aan tussen de jonge Palestijnen die naar de Damascuspoort waren gestroomd om te demonstreren en de nationaal-religieuze Joden die aan de tocht meededen om te voorkomen dat er doden zouden vallen.

Voorstanders van de mars zeggen dat de wandeling bedoeld is om de hereniging van Jeruzalem in 1967 te vieren. Critici stellen dat het om een onnodige provocatie gaat, bedoeld om de Palestijnen te laten zien wie de baas is. Dat er aan de eenheid van Jeruzalem veel schort, blijkt duidelijk bij de vlaggenmars.

Wat kan er gedaan worden om de situatie in Jeruzalem te verbeteren? Ideeën daarover vallen in pakweg drie delen uiteen.

Positie

Een: Jeruzalem blijft onder Israëlisch bestuur, maar gaat meer doen om de Arabische wijken te ontwikkelen op alle gebieden waar dat nodig is. Dit is de officiële positie van de gemeente Jeruzalem.

Twee: Israëliërs en Palestijnen gaan in het kader van een politieke regeling de stad verdelen én open houden en waar nodig samen besturen.

Drie: Israël en Palestina splitsen de stad op, ongeveer conform de wapenstilstandslijnen tussen Israël en Jordanië tussen 1948 en 1967. Israël dient zich dan terug te trekken uit een groot gedeelte van de stad. Misschien zijn er nog westerse politici met een rijke fantasie die denken dat dit mogelijk is.

Welvaart

Loco-burgemeester Fleur Hassan-Nahoum spant zich in voor de eerste oplossing. Ze vertelt dat de gemeente vijf jaar geleden een programma is begonnen om de sociale kloof te dichten. Nu zijn er plannen voor de aanleg van een high tech park, hotels en commerciële centra in Oost-Jeruzalem om meer welvaart te creëren. Verder is de gemeente bezig is om met de traditionele Arabische leiders grond te registreren, zodat er meer bouwvergunningen kunnen worden afgegeven.


Om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief, klik hier. Kernwoorden: Israël en omgeving, christelijk geloof, human interest en persoonlijk.


Maar emeritus politicoloog prof. Menachem Klein van de Bar Ilan Universiteit denkt in de lijn van de tweede oplossing. Israël en Palestina kunnen in het kader van een tweestatenregeling beide van Jeruzalem de hoofdstad maken. Joodse wijken aan beide kanten van de grens van voor 1967 komen bij Israël als gemeente „Yerushalayim” en Arabische wijken bij Palestina als „al-Quds”. Het Jeruzalem Coöperatie en Ontwikkeling Comité overziet de samenwerking tussen beide stadsdelen.

Dat laatste is nu in elk geval niet reëel. Palestina en Israël zijn verder van een politieke oplossing verwijderd dan pakweg 10 of 20 jaar geleden en de vraag is of de kans op vrede terugkomt. Wat Israël ondertussen wel kan doen is wat het doet: Oost-Jeruzalem ontwikkelen.

Beeld: De Jaffapoort in Jeruzalem op 10 mei, toen de Vlaggenmars werd uitgesteld. © Alfred Muller

Een versie van dit artikel stond ook in het RD. Elke week > Israel Ingezoomd.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close