Rabbijnen helpen bij binnenhalen Palestijnse oogst

De Israëlische organisatie Rabbijnen voor de Mensenrechten is in oktober een actie begonnen om Palestijnse boeren te helpen bij het binnenhalen van de olijvenoogst. Dit is de 19e keer dat deze mensenrechtenorganisatie bij de oogst de Palestijnen helpt. Honderden vrijwilligers doen volgens de organisatie aan de actie mee. 

De activiteit vindt dit jaar plaats tegen de achtergrond van een geweldstoename op de Westelijke Jordaanoever. Er deden zich in de afgelopen maanden gewelddadige incidenten voor tussen het leger en Palestijnen.

Israëlische media en mensenrechtenorganisaties meldden ook confrontaties tussen militante Israëliërs die in de nederzettingen wonen en Palestijnse burgers. Palestijnse boeren zeggen dat ze hun landerijen beschadigen.

De directeur van de Rabbijnen voor de Mensenrechten, Avi Dabush, zegt dat de oogst een gelegenheid biedt om een positieve boodschap over te brengen. Het onrecht jegens de Palestijnse boeren is volgens hem tweeledig. Ze lijden onder agressie van Israëliërs uit de nederzettingen, maar ook van de kant van de Israëlische autoriteiten. Die doen volgens Dabush niet genoeg om de kolonisten te vervolgen en knijpen vaak een oogje dicht voor deze incidenten, zelfs wanneer het bijzonder ernstige incidenten betreft.

„De oogst is ons antwoord op dit geweld. Het is ook een uiting en een daad van solidariteit met de boeren in naam van een Jodendom dat streeft naar mensenrechten en vrede.”

Incidenten

Israëliërs die in de dorpen en steden op de Westelijke Jordaanoever wonen, herkennen zich echter niet in de beschuldigingen van rabbijn Dabush. Eliana Passentin van de regionale raad Binyamin vertelt dat zij al 26 jaar in Eli woont. Binnen de grenzen van haar nederzetting is een stuk land waar Palestijnen olijfbomen hebben. „Elk jaar mogen de Palestijnen daar komen om hun olijven te plukken. In de afgelopen 26 jaar is er nooit een probleem geweest. Ik woon hier, de rabbijnen voor de mensenrechten niet.”

Ze zegt dat de soldaten in Eli zijn om de Israëliërs te beschermen. Als er incidenten zijn, dan betreft het volgens haar meestal Palestijnen die stenen naar Israëliërs gooien. Ook zijn er vele kleine terreuraanslagen. Sommige Israëliërs zijn mogelijk bang dat Palestijnen te dicht bij hun huizen komen om olijven te oogsten.

„Toen ik op een morgen aan het joggen was, ontmoette ik drie vrouwen die olijven plukten. Ik spreek een beetje Arabisch. Ze gaven mij een recept om een olijfgerecht te maken. De tijden veranderen. Ik geloof dat de tijden vrediger zijn dan ooit. Veel Israëliërs en Palestijnen ontmoeten elkaar. Ze praten met elkaar en ze starten gezamenlijke projecten.”

Elk jaar is er volgens haar slechts een handvol incidenten van vandalisme tegen Palestijnen. Het betreft dan vandalen, hooligans zoals die ook in andere landen zijn.

„De meerderheid leeft vredig samen. Wij respecteren hun olijfbomen. We leren onze kinderen hun olijfbomen niet aan te raken, niet in hun bomen te klimmen en er geen olijven van te plukken. Deze zijn niet van ons.”

Beeld: Een groep van de Rabbijne voor Mensenrechten helpt bij de aanplant van olijfbomen eerer dit jaar. RHR


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close