Archeologe Guetta: Baseer geloof op Bijbel en niet op stenen

De Bijbelse archeologe Jennifer Guetta-Peersmann is ervan overtuigd dat het geloof van christenen gebaseerd moet zijn op het woord van God, en niet op archeologische vondsten. Over haar ervaringen met geestelijke machten en haar weg tot geloof in de Heere Jezus vertelt ze in het boek „Lichtinslag”.  

Jennifer Guetta in de Stad van David in Jeruzalem. Foto’s © Alfred Muller

In september 2020 verhuisde Guetta vanuit Woerden naar Poria Illit aan het Meer van Galilea. Haar echtgenoot is een Israëliër die veertig jaar in Nederland heeft gewoond. Ze hebben een dochter, die in Nederland is gebleven om te studeren.

Guetta gaat er rustig voor zitten om haar verhaal te vertellen. „Mijn ouders waren gescheiden, maar mijn moeder hertrouwde in de VS. Ik ben op mijn negende naar de VS verhuisd, waar ik acht jaar heb gewoond. In de VS kwamen mijn moeder en mijn stiefvader tot geloof in de Heere Jezus. Ook ik leerde Hem daar kennen. Voor ik terugging naar Nederland, woonde ik nog een halfjaar in een kibboets in Israël. Dat heeft mij enorm geraakt. Ik werd verliefd op dat land.

Zelf uitzoeken

Mijn vader was atheïst en mijn moeder was christen. Ik wilde zelf dus uitzoeken wat er waar was van de Bijbel en wat niet. Toen ben ik naar Leiden gegaan om Bijbelse archeologie te studeren, met theologie en Hebreeuws als bijvakken. De universiteit hield zich echter vooral bezig met archeologie in Jordanië en de Arabische landen.

Op een zeker moment kwam prof. Israel Finkelstein van de Tel Aviv Universiteit een lezing geven in Groningen. Ik vertelde hem dat ik graag opgravingen wilde verrichten in Israël. Hij zei dat hij zou rondkijken. Een paar weken later kreeg ik een e-mail van hem met de vraag of ik aan het werk wilde bij zijn opgravingen in Megiddo. Als jonge student was ik zeer enthousiast. Toen ik daar kwam maakte hij mij assistent-supervisor. Ik kreeg dus gelijk een leidinggevende functie.

Ik heb in Leiden mijn studie afgerond. Daarna woonde ik vanaf 1996 nog drie jaar in Israël, waar ik werkte bij de opgravingen in Megiddo, Asjkelon en Jaffa. Daarna wilde ik in Tel Aviv doorgaan met mijn proefschrift, maar dat heb ik helaas niet afgemaakt.

Toen ik in 2000 terugkwam in Nederland, dacht ik: als ik Israël kan helpen in Nederland, dan wil ik ook daar wel blijven. Ik kreeg een topbaan bij het CIDI, waar ik mijn man leerde kennen. We trouwden in Nederland én in Israël op Megiddo, waar prof. Finkelstein getuige was.”

Finkelstein en coauteur Neil Silberman zeggen in het boek ”De Bijbel als mythe” dat uit opgravingen blijkt dat de verhalen van het Oude Testament niet kloppen. Volgens hen hebben de nakomelingen van koning David de geschiedenis verdraaid conform hun eigen politieke en religieuze opvattingen. Guetta werkte mee aan dit werk van Bijbelontkrachting, iets wat ze nu betreurt. Andere Israëlische archeologen kwamen tot heel andere conclusies, die juist wel aansluiten bij wat de Bijbel zegt.

Is het terecht dat de kritische stroming zichzelf ziet als de meer wetenschappelijke?

„Helemaal niet. Jarenlang dacht ik dat zelf ook. Maar als je weet dat de Heere Jezus leeft en dat de geestelijke wereld werkelijkheid is, dan weet je ook dat er meer is op aarde. Als je als archeoloog denkt dat je alleen conclusies kunt trekken door de stenen van de fysieke wereld te bestuderen, dan krijg je foute interpretaties. Finkelstein interpreteerde de 7e eeuw voor Christus verkeerd, met zijn boek over Josia en over de vraag wie de Bijbel wel of niet heeft geschreven. Daar heeft hij de ene na de andere theorie op gebouwd. En dat doen de wetenschappers die het met hem eens zijn nog steeds.

Ik was me er eens heel sterk van bewust hoe boos God is op de archeologen die het geloof van de mensen wegnemen. Wie denken we te zijn dat we dat kunnen doen? Je neemt met het geloof ook de hoop en de redding weg. Mensen gaan steeds meer twijfelen aan de Bijbel. Ik heb een keer bij een lezing voor reformatorische christenen publiekelijk schuld erkend.”

Kunnen de stenen ook juist wel helpen bij geloven?

„Voor een klein gedeelte. Er zijn in de afgelopen jaren veel mooie dingen gevonden die allemaal wijzen op de echtheid van de Bijbel. Bijvoorbeeld de naam van koning Hizkia is gevonden. Hetzelfde geldt voor personen die het boek Jeremia noemt. Archeologen vonden ook een zegelring met de naam Jesaja. Deze namen zijn allemaal gevonden in de Stad van David, waar de Bijbel tot leven komt. Maar het is niet goed als mensen hun geloof alleen op vondsten baseren. Want als je dat doet ga je bewijzen zoeken in stenen. Voor het geloof in Hem heb je geen bewijs nodig. Ik wist van deze vondsten, maar ze hebben mij niet tot geloof gebracht. Het was de Heilige Geest Die mij de ogen opende.”

U ging zich verdiepen in de levensboom. Een vrouw zei dat zij er meer over kon vertellen. Toen u nog in Nederland woonde, kwam zij bij u in huis wonen. En toen begonnen de problemen.

„We dachten dat ze lesgaf over de Bijbel, maar dat was niet zo. Ze kwam als een engel van het licht. We hielpen haar, maar we kwamen erachter dat ze bezig was met occultisme. Als wetenschappers geloofden wij niet meer in het kwaad, maar alleen in het goede. Dan verlies je je waakzaamheid. Ze begon ons te manipuleren. Ze poogde controle te krijgen over ons.

De levensboom is het teken van het nieuwe leven en het herboren worden. Als archeoloog was ik daar heel nieuwsgierig naar. Ik vroeg haar wat Jezus te maken had met de levensboom. Op het moment dat ik Zijn Naam noemde, puilden haar ogen uit. Er kwam een andere stem uit haar. Het was maar even, maar het was beangstigend. Ze zei: „Dat was niets, niets, niets.” Maar ik begon mij af te vragen waarom ze zo reageerde.

Toen belde mijn zus uit Amerika. Ze zei: „Ik heb een droom gehad.” Ze had in haar droom de naam van die vrouw gehoord. Ze zei: „Je moet haar uit huis zetten. Maar maak je geen zorgen. Ik heb in die droom ook gezien dat je een boek gaat schrijven en dat je de Naam van Jezus groot gaat maken.” Ik heb gelachen. Ik geloofde niet eens in Hem. Maar het is wel uitgekomen. Vanaf dat moment kregen wij ook dromen over wat er gaande was in de geestelijke wereld. Tegelijkertijd voelden we ook dat er Iemand was Die ons hielp. Maar we herkenden Hem niet.”


We voelden dat er Iemand was Die ons hielp


Op een zeker moment herkende u Hem wel.

„Ik geloof dat God mijn ogen opende door die dromen. Dat gaf mij de moed om die vrouw in januari 2013 uit huis te zetten. We waren blij dat ze weg was. Maar de geestelijke strijd was nog niet voorbij. We bleven haar aanwezigheid voelen. Ze praatte door andere mensen heen. Dat was heel beangstigend. We zijn naar rabbijnen gegaan, maar zij konden ons niet helpen. We gebruikten technieken uit de new age. We strooiden zout en salie door ons huis. Toen zei iemand tegen ons: „Je moet die duistere machten wegjagen in de Naam van Jezus.” Toen herinnerde ik me dat ze bang was voor Zijn Naam. Tegelijkertijd stuurde een familielid mij allerlei brieven die ik had geschreven toen ik 12 of 13 was. Daarin schreef ik hoe je van demonen afkomt en hoe je dicht bij Jezus komt. Op 5 mei 2013 riepen wij de God van Israël en de Naam van Jezus aan. We verbraken in gebed alle banden met haar. Daarna is er nog een hele strijd geweest, maar we waren niet meer alleen. We voelden Zijn aanwezigheid en we voelden dat Hij ons hielp. In Nederland en Amerika gingen christenen voor ons bidden. Als archeoloog wist ik toen dat er meer is. Ik begon ook de Bijbel te lezen op een heel andere manier.”

Hoe dan?

„Ik lees de Bijbel nu elke dag. Ik begin met gebed, en vraag of de Heilige Geest mij laat zien wat Hij wil vertellen. Toen ik de Bijbel hardop begon te lezen, merkte ik dat de geestelijke wereld dat kan verstaan. Dat gaf een enorme kracht. Ik lees de Bijbel niet meer als een historisch boek, maar als het Woord van God. Ik lees de Bijbel ook letterlijk, ook als Gods belofte voor mij. Ik lees meestal de oude King James Version, met al die prachtige oude termen. Dat is de archeoloog in mij.”

Toen besloten u en uw echtgenoot naar Israël te gaan.

„Een jaar geleden emigreerden we uit Woerden naar Israël. Mijn boek ”Lichtinslag” kwam uit met Chanoeka 2020 in Nederland en tijdens Poerim in februari 2021 in het Engels onder de titel ”Awestruck by Glory”. De Nederlandse boekpresentatie hielden we op de berg Tabor, de berg van de verheerlijking. De reacties waren overweldigend. Mensen uit de hele wereld lezen nu het verhaal. Het eerste gedeelte van het boek is pittig, het leest als een soort thriller. Het tweede gedeelte laat zien hoe de kracht van Jezus doorbreekt om een gezin te redden dat de verkeerde kant op ging en werd aangevallen. Het boek laat zien dat Hij echt leeft.

Jennifer Guetta-Peersmann op Megiddo in juni 1996. Foto’s @ Alfred Muller

We wonen nu in een prachtig huis in Galilea, en het is geweldig om hier elke dag herinnerd te worden aan de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan om mensen te redden. We hebben een project opgezet om Zijn getuigenis te kunnen vertellen in Israël, Nederland en Amerika. Die bediening heet ”Plant Hope Israel”, en is bedoeld om juist in deze tijd hoop te planten in de harten van mensen door te laten zien dat de Heere Jezus leeft en onze hoop is.”

Nu is het gecompliceerd om te reizen. Slaagt u erin verbinding te maken via internet met de lezers?

„In het voorjaar hebben we bijeenkomsten gehad via Zoom. In de zomer werd het in Nederland en de VS wat rustiger. Toch was ik deze zomer nog twee weken in Nederland om te spreken. Het blijkt dat veel mensen het geloof hebben verloren omdat ze alleen bewijsstukken zochten in de grond. Ik kwam als archeoloog vertellen dat het niet de vondsten zijn, maar de Geest van God Die de Bijbel levend maakt. Als een archeoloog zoiets zegt, dan komt dat krachtig over. Ik probeer de mensen te bemoedigen in het geloof, zodat ze met hun hart en ziel weer teruggaan naar de basis. Het boek helpt de essentie terug te vinden. Het laat zien waarom de Heere Jezus voor ons gestorven is, hoe Hij echt is in deze wereld en hoe Hij iedereen kan bevrijden.”

Jennifer Guetta. Lichtinslag. Uitg. Arrowz; 264 blz.; € 17,95

–> Lichtinslag.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nlOm u aan te melden voor de nieuwsbrief, klik hier. Kernwoorden: Israël en omgeving, christelijk geloof, human interest en persoonlijk.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close