Israël lanceert plan om geweld onder Arabieren aan te pakken

Het is gevaarlijk in de Arabische steden in Israël. Gewapende bendes terroriseren de bevolking. Meer dan honderd Arabische burgers hebben dit jaar al het leven verloren. Het is de politie en de gemeentes niet gelukt de orde te herstellen. 

De Israëlische Arabieren vormen met twee miljoen mensen een vijfde deel van de bevolking. Dr. Thabet Abu Rass, mededirecteur van de organisatie ”Abraham Initiatieven”, zegt dat er drie hoofdredenen zijn voor het geweld.


Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller over politiek, geloof en met persoonlijk nieuws. Klik hier.


Ten eerste bestaat er een gebrek aan beschikbaar land in de Arabische gemeenten, waardoor er een ernstige woningcrisis is ontstaan. Het grondtekort ontaardt in ruzies, die soms dodelijk aflopen. Sommige moorden hebben overigens ook met familievetes te maken.

Ten tweede: een derde van de jongeren tussen 17 en 23 jaar werkt of studeert niet. Het is voor de bandietenbendes makkelijk hen te rekruteren. Ze geven hun een auto en geld. De jongere voelt zich opeens iemand. Zij krijgen ook de taak de trekker over te halen bij een afrekening.

Banken

Drie: het gebrek aan bonafide financiële instellingen. In de Arabische steden bestaat een tekort aan banken om geld te lenen. Dat betekent dat Arabieren moeten aankloppen bij de onderwereld, die altijd zeer ruim bij kas zit.

Rass is erop tegen dat de binnenlandse veiligheidsdienst gaat helpen bij de strijd tegen de zware jongens. Misdaadbestrijding is de taak van de politie. Veiligheidsdienst en leger moeten de militaire bases beschermen, waar 80 procent van de vuurwapens vandaan komen.

Bronnen bij Arabische christenen zeggen dat er ook enkele christenen zijn vermoord. Een vrouw is door haar zoon gewurgd omdat ze van de islam overging naar de Grieks-Orthodoxe Kerk. Een Arabische postbeambte weigerde een stuk land te verkopen aan een gangster, kreeg een waarschuwingsschot in het been en bloedde dood.

Economie

Positief is dat de regering op 24 oktober een plan aannam om de economie in de Arabische sector in de jaren 2022 tot 2026 te versterken.

De 8 miljard euro is onder meer bestemd voor scholing voor beroepen waar behoefte aan is en voor het verbeteren van de Hebreeuwse taalvaardigheid. De overheid gaat de kinderdagverblijven uitbreiden, om Arabische vrouwen de kans te geven werk te zoeken. Er komen fondsen voor technologische vernieuwing en verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg. De overheid gaat ook zorgen voor duizenden nieuwe huizen en verbetering van de infrastructuur.

De bewindsvrouw van Sociale Gelijkheid, Merav Cohen, sprak van een een historisch plan waar 21 ministeries aan hebben meegewerkt. „Ik geloof dat dit plan hoop biedt aan velen in Israël en dat het uiteindelijk de misdaad en het geweld zal verminderen. We kunnen geweld niet alleen verslaan met politie en rechters. Er moet een alternatief worden gecreëerd voor de jongeren die vandaag de dag afglijden naar misdaad.”

Beeld: De politie in de Negev spoort wapens op die de Arabische burgers in gevaar brengen. Police Israel.

Liever nieuws over Israël uit Israël zelf? Elke zaterdag in het RD Israel Ingezoomd


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close