„In Israël geen discussie over rechten ongeboren kind”

Een parlementaire commissie voor arbeid, welzijn en gezondheid in Israël heeft eind juni de restricties rond abortus versoepeld. De verandering moet eind september ingaan. Sandy Shoshani van Be’ad Chaim maakt zich ongerust over de ontwikkelingen in Israël als het gaat om het ongeboren kind.

Vrouwen die een abortus willen, moeten zich wenden tot een ziekenhuiscomité van drie personen en een vragenformulier invullen. Om toestemming voor abortus te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Die hebben betrekking op de burgerlijke status, de leeftijd, de reden van zwangerschap en de gezondheid van de vrucht.

Ook kan een vrouw een abortus krijgen als de zwangerschap een gevaar vormt voor haar fysieke of mentale gezondheid. Wie niet aan de criteria voldoet, kan proberen een arts te vinden in een particuliere kliniek die tegen betaling de zwangerschap wil afbreken.

Over een paar maanden kunnen vrouwen een vernieuwd vragenformulier thuis invullen. Ook kan een door medicijnen opgewekte abortus plaatsvinden in een kliniek die onder dekking van de zorgverzekering valt. Tot nu toe moest de handeling in een ziekenhuis worden verricht. De nieuwe regelgeving heft de comités echter niet op.

Schrikbeeld

De Knessetcomissie nam het besluit nadat het Amerikaanse hooggerechtshof had bepaald dat het recht op abortus niet grondwettelijk is. Het grote schrikbeeld onder de radicale liberalen in Israël is dat iets dergelijks ook in hun land kan gebeuren. Dr. Roni Chen, hoofd van een abortuscomité in het Beilinson ziekenhuis in Petach Tikva, vertelde de krant ”Times of Israel” dat Israël net als Amerika terug kan vallen in de „duistere eeuwen en meisjes illegale abortussen moeten krijgen.” Hij is er voorstander van de comités helemaal op te heffen.

De minister van Transport, Merav Michaeli van de Arbeidspartij, zei dat het Amerikaanse besluit het resultaat is van „een donker en vrouwenhatend regime dat rechters aanstelt”, in een klaarblijkelijke verwijzing naar de regering van Donald Trump.

Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.

Minister van Gezondheid, Nitzan Horowitz van de links-liberale Meretzpartij, prees de verandering en vergeleek Israël vol trots met de VS, waar het hooggerechtshof volgens hem de klok „honderd jaar terugdraaide.” „Het is primitief om abortus te verbieden”, meent hij. „Het is iets dat gezondheid schaadt. Het gaat over de onderdrukking van vrouwen.”

Het recht op abortus wordt in Israël door een groot gedeelte van de bevolking gesteund. Een deze week gepubliceerde poll van kanaal 12 stelt dat 75 procent van de Joodse vrouwen en 54 procent van de Arabische vrouwen het recht op abortus steunt in de eerste 12 weken van zwangerschap. Steun voor abortusrecht is onder vrouwen hoger dan onder mannen. Ook is de steun onder seculiere Joden veel groter dan onder de ultraorthodoxe Joden, namelijk 94 procent tegen 15 procent.

Rechten

Sandy Shoshani, directeur van de Israëlische pro-life beweging Be’ad Chaim, zegt dat er in Israël geen discussie bestaat over de rechten van het ongeboren kind. „We proberen deze discussie te starten, maar het is heel moeilijk. Niemand is geïnteresseerd. Jaren geleden toen ik een foto liet zien van een baby in de baarmoeder, vroeg ik: „Wat is dit?” De mensen zeiden: „Een baby.”

Toen zei ik: „Als het een baby is, is het dan toegestaan te aborteren?” Ze zeiden: „Ja, want de moeder heeft autonomie.” Ongeveer 65 procent gelooft dat de moeder meer recht heeft op abortus dan het kind recht op leven heeft als het hart van de ongeboren baby klopt.”

De kamers van het Be’ad Chaim hoofdkwartier in Jeruzalem zijn tevens een opslagplaats voor luiers en dekens die moeders nodig hebben. Zij en de 30 parttime medewerkers willen de moeders van elke etnische achtergrond in het eerste jaar na de geboorte van de baby op allerlei manieren helpen.

Officieel vinden er in Israël elk jaar rond 18.000 abortussen plaats. Insiders geven toe dat deze cijfers niet kloppen, omdat de illegale zwangerschapsafbrekingen niet zijn meegerekend. In totaal kunnen het 35.000 gevallen per jaar zijn. Het gaat om twee miljoen sinds de oprichting van de staat. „We hebben een hele generatie weggenomen.”

Ze ziet steeds meer dat abortus wordt aangemoedigd als de baby niet in perfecte omstandigheden wordt geboren. Een sociaal werker schreeuwde eens tegen mij: „Waarom wil je dat kinderen bij ongetrouwde moeders worden geboren? Ik zei: „Maar hoe kan ik weten dat het kind geen Steve Jobs wordt? Dat is wat er met hem [de vroegere directeur van Apple, AM] gebeurde. Zijn moeder was een ongetrouwde studente.”


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close