Studie naar Joodse christenen in Nederland tijdens Holocaust

De Australische historicus Kelvin Crombie komt naar Rotterdam en Den Haag om te spreken over zijn boek „Joodse christenen in Nederland tijdens de Holocaust.”  

Vorige week dinsdag overhandigde hij het werk aan Reut Hershkovitz, assistent directeur van de bibliotheek van het Holocaust Herdenkingsinstituut Yad Vashem in Jeruzalem. 

Het idee een onderzoek in te stellen naar het lot van Joden in de Holocaust die om diverse redenen aangesloten waren bij kerken, is afkomstig van ds. David Pileggi, de rector van de Anglicaanse Christ Church in Jeruzalem.

Polen

Crombie voert het onderzoek sinds 2018 uit. Zijn eerste boek over dit onderwerp ging over de Joodse christenen in Polen. Dit boek werd in 2020 gepubliceerd. Hij richt zijn focus daarbij op de familie van Bazyli en Anna Jocz. 

Crombie geeft een boek over de familie Bazyli ad Anna Jocz aan Reut Hershkovitz van Yad Vashem.

Ook in het 276 pagina’s tellende boek over Joodse christenen in Nederland zoomt hij in op enkele personen. Dat zijn ondermeer Johannes Rottenberg, een voorganger van een kleine groep Joodse christenen die in Mauthausen omkwam, ds. Josef Cohen van de Nederlandse Hervormde kerk in Dokkum, de karmelietes  en filosofe Edith Stein en de katholieke Lob familie. Zes van de acht kinderen van Lutz and Rebecca Lob werden priesters of nonnen.

Door het bestuderen van secondaire bronnen wist hij van een lijst van 1881 namen van Joodse mensen die geassocieerd werden met kerken. „Toen Joden zich moesten registreren, werd ook gevraagd naar godsdienst. Wie aangesloten was bij de Rooms-Katholieke Kerk of bij de Nederlandse Hervormde Kerk  kon dat opschrijven. In 1942 maakte een Duitse afgezant een lijst die ik „de alfabetische” noem.” 

De lijst

In 2019 gingen hij en zijn schoonzuster naar het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD en vroeg om de lijst te zien. Ze vonden een grijs, 33 pagina’s tellend boekje met 1881 namen en details van Joden die bij kerken waren aangesloten. Ze mochten de lijst niet fotokopiëren, maar ze typten de namen wel over. 

Hij vergeleek de namen met de namen in het boek „In Memoriam” over meer dan 100.000 Joodse oorlogsslachtoffers en gegevens in de database van Yad Vashem. Hij concludeerde dat er zeker 420 van de 1881 Joden die de lijst noemt zijn omgekomen. 

De publicatie van de lijst is verboden tot 1 juni 2046 en hij geeft de namen dus ook niet in zijn boek. Crombie gebruikte echter wel materiaal uit andere bronnen over deze gelovigen.  

Nog veel werk

Crombie hoopt op zaterdag 23 juli te spreken in de gemeente Shamar in Den Haag en op zondag 24 juli in het Huis van Gebed Elim in Rotterdam.

Crombie zegt dat hij niet het hele verhaal over Joodse christenen in Nederland tijdens de oorlog heeft gevonden. Er zal voor komende onderzoekers nog veel werk te doen zijn. Hij en Pileggi benadrukken dat Joodse christenen werden vermoord omdat ze Joden waren. 

Hij wil zich met zijn onderzoek nu richten op België en Frankrijk, en dan op Duitsland. „We gaan de landen een voor een langs. Dat is veel werk, maar ik hoop dat ook anderen geïnteresseerd raken en bij het onderzoek betrokken worden. Mijn job is een soort ijsbreker te zijn.” 

Beeld top: In Yad Vashem.  V.l.n.r.: Avigail Crombie, Reut Hershkovitz, Kelvin Crombie, and rev. David Pileggi.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry

Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close