De herontdekking van de Ismaël Papyrus

Israël is in het bezit gekomen van de zogeheten ”Ismaël Papyrus”. Op dit document uit het einde van de zevende of het begin van de zesde eeuw voor Christus staan enkele woorden in oud-Hebreeuws.

De Ismaël Papyrus, een zeldzaam document uit de Eerste Tempelperiode. Foto Shai Halevi, Israëlische Oudheidkundige Dienst.

Het document is volgens emeritus prof. Shmuel Ahituv van het departement voor Bijbelse studies van de Ben Gurion Universiteit, gericht aan een zekere Ismaël. Verder zijn de woorden „zend niet naar” en „van geen hulp” te lezen.

Veelvoorkomende naam

„De naam Ismaël die in het document wordt genoemd en ”God zal horen” betekent, was een veelvoorkomende naam in de Bijbelse periode”, zegt Ahituv. „De naam komt voor het eerst voor in de Bijbel als de naam van de zoon van Abraham en Hagar.”

Daarna is Ismaël de naam van verschillende personen in de Bijbel. Hij komt voor op zegels die werden gebruikt voor de verzegeling van koninklijke documenten in het koninkrijk Juda. Dit stukje papyrus werd waarschijnlijk gebruikt om iets naar een zekere Ismaël te verzenden.

Dr. Joe Uziel (rechts) en dr. Eitan Klein (links) van de Israëlische Oudheidkundige Dienst bekijken de papyrus. Foto Yoli Schwhartz, Israëlische Oudheidkundige Dienst.

Wijdverbreid

Het schrijven was volgens dr. Joe Uziël, directeur van de Eenheid voor Judese woestijnrollen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, wijdverbreid tegen het einde van de Eerste Tempelperiode (1006-586 v.Chr.). Dat blijkt uit de woorden die te lezen zijn op potscherven en zegelstempels die in tal van nederzettingen zijn gevonden, waaronder de koninklijke hoofdstad Jeruzalem.

Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.

Geschriften op papyrussen konden de tand des tijds echter zelden doorstaan. Uit de Tweede Tempelperiode (536 v.Chr.–70 n.Chr. zijn duizenden fragmenten bewaard gebleven, maar uit de Eerste Tempelperiode slechts drie. „Elk nieuw document werpt verder licht op het alfabetisme en het bestuur in de Eerste Tempelperiode”, zegt Uziel.

Dealer

In 1965 was een Amerikaanse uit Montana in het bezit gekomen van de papyrus via de curator van het Rockefeller Museum, Joseph Sa’ad, en een dealer in antiquiteiten uit Bethlehem, Halil Iskander Kandu.

Ahituv ontdekte dat de in 2018 overleden wetenschapper Oud-Hebreeuws dr. Ada Yardeni er melding van maakte. De familie van de Amerikaanse ging ermee akkoord het document aan Israël te geven, waar de Oudheidkundige Dienst het zal bewaren onder de beste klimatologische condities.

Beeld top pagina: Op zoek naar archeologisch materiaal in de Judese woestijn. Foto Eitan Klein, Israëlische Oudheidkundige Dienst.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close