Hasmoneese macht groter dan gedacht

De fort Horvat Ma’agurah. (IAA)

De Hasmoneese vorsten kwamen aan de macht na de opstand van de Makkabeeën tegen de heerschappij van Seleucidische koning Antiochus IV Epiphanes (175-164). Het Hasmoneese koningshuis regeerde van 141 tot 63 voor Christus.

Archeologen van de Israëlische oudheidkundige dienst onderzoeken momenteel objecten die gevonden zijn langs de zogeheten spijsroute, die liep tussen Gaza aan de Middellandse Zee en Petra in Jordanië. De Nabateeën gebruikten deze route voor hun karavanen en ze vervoerden over deze weg goederen als mirre en wierookhars.

Besorrivier

Een van de plekken die zijn opgegraven is Horvat Ma’agurah. Deze plaats is gelegen op een strategische plek dat uitzicht biedt op de Besorrivier waarlangs de spijsroute liep.

De analyse van de vondsten laat zien dat de Hasmoneese koning Alexander Janneüs (103-76 v. Chr.) daar een fort bouwde met vier torens en een Nabateese overnachtingsplaats voor karavanen. Hij deed dat nadat hij in 99 v. Chr. Gaza veroverde. Op deze wijze was hij in staat een einde te maken aan de Nabateese activiteit langs de spijsroute en hen in feite uit de Negev te verdrijven.

Flavius Josephus

Dr. Tali Erickson-Gini van de oudheidkundige dienst wijst erop dat de ontdekking de stelling van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus bevestigt, dat Alexander Janneüs de zuidelijke kust van het land Israël en Gaza in handen had.

Historici namen Flavius Josephus met een korreltje zout, omdat er geen archeologisch bewijs was gevonden. Daar is nu verandering dus in gekomen. “Dit is een belangrijke ontdekking in archeologische en historisch opzicht”, aldus dr. Erickson-Gini.

Huurlingenleger

De ontdekking toont ook aan dat een andere Nabateese plaats, Nessana in de Negev, door Alexander Janneüs werd bestuurd. Hier zijn veel munten gevonden uit zijn tijd. Dr. Erickson-Gini zegt dat Alexander Janneüs gebruik maakte van een huurlingenleger van niet-Joden. “We waren in staat dat te bevestigen door geïmporteerde vaten die naast Joodse vaten werden gevonden en uit de wijn die hier vanuit het buitenland werd gebracht.”

Blijkbaar vertrouwden Alexander Janneüs en zijn echtgenote Salome Alexandra de Joodse soldaten onvoldoende vanwege de diverse politieke stromingen onder de bevolking.

De Israëlische oudheidkundige dienst publiceerde de gegevens over de Hasmonese heerschappij in de Negev vlak voor het Chanoeka feest. De Chanoeka, van 12 tot 19 december, herdenken Joden de herinwijding van de tempel in 165 voor Christus, nadat deze door Antiochus IV Epiphanes was ontwijd.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close