Palestijnen voor geweldloze strijd

Palestijnen stellen hun hoop op de internationale gemeenschap. Het Internationale Gerechtshof veroordeelde al de aanleg van de muur die Israel oprichtte op de kans op aanslagen te verkleinen. Foto: © Afred Muller
Palestijnen stellen hun hoop op de internationale gemeenschap. Het Internationale Gerechtshof veroordeelde al de aanleg van de muur die Israel aanlegde om de kans op aanslagen te verkleinen. Foto: © Afred Muller

Het Israëlisch-Palestijnse vredesproces bevindt zich in een diepe crisis. De kans bestaat dat het vredesproces nog een tijdje door zal sukkelen, maar bijna niemand gelooft nog in een goede afloop. Het maximale dat de ene partij wil bieden, is niet het minimale waarmee de andere partij kan leven.

De vraag is wat er zal gebeuren in de Palestijnse gebieden als het vredesproces mislukt. Het Palestijnse Centrum voor Beleid en Onderzoek in Ramallah doet voortdurend onderzoek naar opinies onder de Palestijnen. De directeur van het centrum, dr. Khalil Shikaki, zei deze week dat de meerderheid van de Palestijnen het gebruik van geweld tegen Israël verwerpt.

Chaos 

De herinnering aan de laatste intifada ligt hen namelijk nog vers in het geheugen. In de Palestijnse gebieden zelf ontstond chaos en de veiligheids- en strafmaatregelen die het Israëlische leger trof, waren zwaar. Onder jonge Palestijnen is de steun voor het gebruik van geweld iets groter. Ook voelen Palestijnen in de Gazastrook iets meer voor geweld dan degenen die op de Westelijke Jordaanoever wonen. Zij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van geweld het Israëlische leger in 2005 uit Gaza heeft verdreven.

Palestijnen voelen over het algemeen voor een geweldloze strijd. Oftewel: ze willen een juridische oorlogsvoering. In de praktijk wil dat zeggen dat de Palestijnen aansluiting willen zoeken bij internationale organisaties en verdragen. Het doel hiervan is erkenning te krijgen van een eigen staat en Israël in een isolement te brengen totdat het land toegeeft. De signalen die Palestijnen opvangen vanuit de internationale gemeenschap zijn wat hen betreft veelbelovend.

Palestijnen willen ook dat de Palestijnse Autoriteit blijft functioneren na het ter ziele gaan van het vredesproces. Ze begrijpen dat als de overheid in elkaar zakt, de openbare dienstverlening, de banken en het rechtssysteem meegaan de diepte in. De wetteloosheid zal toenemen en milities zullen proberen het machtsvacuüm op te vullen. Dat zal voor het Israëlische leger reden zijn om de Palestijnse steden opnieuw te bezetten.

Eenstaatoplossing

Ook blijkt uit het onderzoek van Shikaki’s centrum dat de steun onder Palestijnen voor een eenstaatoplossing zienderogen toeneemt, vooral onder jongeren. Toch is momenteel nog een meerderheid van de Palestijnen voor een tweestatenoplossing.

Helemaal hopeloos is de situatie echter niet. Shikaki gelooft dat er een kans bestaat dat de onderhandelingen zullen worden voortgezet. Niet dat die ergens toe zullen leiden, maar ze kunnen nut hebben als ze gepaard gaan met maatregelen die het leven van de Palestijnen vergemakkelijken. Israël zou Palestijnse bedrijven bijvoorbeeld meer toegang tot buitenlandse markten kunnen geven, of de aanleg van een internationale luchthaven en autowegen tussen de grote Palestijnse steden kunnen toestaan. Op die manier kunnen alle inspanningen in periodes waarin beide partijen geen deal sluiten, voor burgers toch verlichting brengen.

(Elke zaterdag in het RD: Israël Ingezoomd. Commentaar op gebeurtenissen in Israël en omstreken vanuit Jeruzalem.)

Zie ook: Na het vredesproces.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close