Koninklijke stof uit tijd koning David

Archeologen hebben een stukje paarse stof uit de tijd van koning David en Salomo gevonden in Zuid-Israël. Leden van koningshuizen droegen roodpaarse stoffen.

Ze deden de ontdekking in de Timnavallei, waar in de oudheid koper werd geproduceerd. Uit koolstofdatering blijkt dat het stukje stof ongeveer 3000 jaar oud moet zijn. Dat is de periode waarin koning David (997-965 v.C.) en zijn zoon Salomo (965-932 v.C) regeerden.

David, gekleed in paars, wordt tot koning gezalfd door Samuël (Dura Europos Synagoge, Syrië, 3e eeuw na Christus, Wikipedia).

Weekdier

De stof is geverfd met een kleurstof die gemaakt werd van de purperslak. Dit weekdier leefde in de Middellandse Zee, honderden kilometers verwijderd van de Timnavallei. De bewerkelijke wijze van produceren, maakte het purper kostbaar.

Schelpen van de drie soorten zeeslakken. Beeld: Shahar Cohen, met dank aan Zohar Amar.

De Bijbel en andere bronnen noemen de kleur purper vaak. Het rood-paars was destijds een koninklijke kleur en gaf blijk van smaak en aanzien. Zo staat in het boek Hooglied dat het „gehemelte” van de koets van koning Salomo van purper was (Hooglied 3:10).

Textiel

Dit is de eerste keer dat er in Israël een purperen stukje textiel is gevonden uit de ijzertijd (1200-586 voor Christus), zo bleek uit een gezamenlijke persverklaring van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, de Tel Aviv Universiteit en de Bar Ilan Universiteit.

Dr. Naama Sukenik en Prof.Erez Ben-Yosef onderzoeken  organisch materiaal van de Israëlische Oudheidkundige Dienst in Jeruzalem. Beeld: Yoli Schwartz, de Israëlische Oudheidkundige Dienst.

Het gaat om een belangrijke ontdekking, zegt dr. Naama Sukenik, curator van biologische vondsten bij de Israëlische Oudheidkundige Dienst. „Dit is het eerste stukje textiel, geverfd in de prestigieuze purperen kleurstof, dat ooit is gevonden uit de tijd van David en Salomo. In de oudheid werd purperen kleding geassocieerd met de adel, met priesters en natuurlijk met de leden van het koninklijk huis.”

De archeologische expeditie van de Universiteit van Tel Aviv naar de Timnavallei analyseert vondsten in het expeditiekamp. Beeld: Erez Ben-Yosef en het Central Timna Valley Project.

Droog

Prof. Erez Ben-Yosef van de Tel Aviv Universiteit zegt dat de Timnavallei in Zuid-Israël een extreem droog gebied is, waardoor eerder stukjes textiel, draden en leer uit de tijd van David en Salomo konden worden opgegraven.

Onderzoek van een stapel industrieel afval met organische resten op de Slavenheuvel. Beeld: Erez Ben-Yosef en het Central Timna Valley Project.

De vondst werd gedaan op de Slavenheuvel, waar hooggeschoolde metaalbewerkers bezig waren om koper te produceren. Ben-Yosef gelooft dat het centrum waar koper werd gemaakt in het koninkrijk Edom lag, ten zuiden van het koninkrijk Israël.

De Slavenheuvel in het het centrum van de Timnavallei. Beeld: Erez Ben-Yosef en het Central Timna Valley Project.
Productiecentra van de purperen kleurstof in de ijzertijd en de locatie van de Timnavallei. Beeld: Erez Ben-Yosef en Naama Sukenik.

>> Museum werpt licht op Bijbelse kleuren

Een versie van dit artikel verscheen ook in het Reformatorisch Dagblad.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close