Debat over Joods gebed op Tempelberg

De oproerpolitie op wacht bij de Westelijke Muur. Rechts de stellage die leidt naar de Mughrabi poort van de Tempelberg. Foto: © Alfred Muller
De oproerpolitie op wacht bij de Westelijke Muur. Rechts de stellage die leidt naar de Mughrabi poort van de Tempelberg. Foto: © Alfred Muller

Knessetlid Moshe Feiglin van Likud heeft dinsdag na botsingen tussen de politie en betogers een fel pleidooi gehouden voor Joodse gebedsrechten op de Tempelberg. Hij hekelde tijdens het debat, over „het verlies van de Israëlische soevereiniteit op de Tempelberg”, de restricties die de politie aan Joden oplegt om openlijk op de heilige berg te bidden.
Zonder de Tempelberg hebben we geen huis, beweert Feiglin. „Niet in Tel Aviv, niet in Haifa of ergens anders.”

Andere rechtse Knessetleden vielen Feiglin hierin bij. „Toen de Joden in ballingschap baden om naar Sion terug te keren, baden ze dacht ik niet voor terugkeer naar Tel Aviv of naar de Knesset, maar naar de Tempelberg”, aldus Yariv Levin van Likud. „Als we deze situatie laten voortduren, falen we in onze missie van de Joods continuïteit.”

Zahava Gal-On van de linkse Meretzpartij merkte echter op dat Joden weliswaar het recht hebben de Tempelberg op te gaan, maar dat er verschil bestaat tussen het hebben van een recht en het uitvoeren daarvan. Het doel van de discussie is volgens haar slechts het opblazen van de relaties tussen Israël en de islamitische wereld en de vredesbesprekingen. Knessetleden van de Arabische partijen waren voor het debat uit protest de vergaderzaal van de Knesset uitgelopen.

Dinsdagmorgen deden er zich opnieuw ongeregeldheden voor op de Tempelberg. Toen de politie de Mughrabipoort opende, werden de agenten bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie maakte met behulp van schokgranaten en traangas een einde aan de rellen. Ook de afgelopen twee vrijdagen deden er zich onlusten voor.

De Tempelberg is een heilige plaats voor Joden en moslims. Op deze plek stonden de Eerste en de Tweede Tempel en vele religieuze Joden geloven dat op deze plek vroeg of laat de Derde Tempel zal verrijzen. Moslims vereren de plaats omdat ze geloven dat Mohammed vanaf deze plaats een nachtelijke reis naar de hemel maakte. Het bestuur is in handen van de Waqf, de religieuze moslimautoriteiten.

In de afgelopen eeuwen heeft de regel gegolden dat de moslims gebedsrechten hadden op de Tempelberg, en de Joden bij de Westelijke Muur, ook wel Klaagmuur genoemd. Veranderingen en gebeurtenissen op of rond de Tempelberg zijn in het verleden dikwijls aanleiding geweest tot geweld. Zo was het bezoek van de vroegere Likudleider Sharon in 2000 aan de berg aanleiding voor het uitbreken van de tweede Palestijnse opstand, die duizenden Palestijnen en Israëliërs het leven kostte.

De politie staat bezoeken van Joden aan de Tempelberg toe, mits ze niet openlijk bidden. Rechts-religieuze Knessetleden oefenen echter zware druk uit op de regering van premier Benjamin Netanyahu om Joden gebedsrechten toe te kennen op de berg. Als dat gebeurt, zal dat naar verwachting het begin zijn van de oprichting van een Joods bedehuis op deze plaats.

Feiglin heeft voor zijn verkiezing tot Knessetlid gezegd dat hij zich zal inspannen voor Joodse gebedsrechten. Hij bracht diverse bezoeken aan deze plaats.

Zowel de Israëlische als de Palestijnse regering erkent de Jordaanse rol bij het beheer van de heilige plaatsen. Palestijnse leiders geloven dat alleen Jor­danië erosie van rechten van moslims op de berg kan verhinderen.


Neem hier een kijkje bij de Westelijke Muur van de Tempelberg.

Zie ook de volgende artikelen:

‘Joodse Tempelbergactivisten spelen gevaarlijk spel’

Tempelberg straks gebedsplaats voor moslims en joden?

‘Geschiedenis Tempelberg moet worden herschreven’

De komst van de Derde Tempel

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close